HISTORIA NO MEMORIA - EXILADU, AZILU, HAKSOIT LUTU, LOMPAT PAGAR, REFUJIADU, EMIGRASAUN
Nicolau Lobato Nicolau Lobato Komandante Xanana Nino Konis Santana Taur Matan Ruak
Hanoin Hikas | TEMPO NO MEMORIA | Ita Nia Historia
Fernando La Sama de Araujo
Moris Ho Luta, Mate ho Historia!
Hakerek ba Ami konta
Imi nia istoria, Ita nia istoria, Timor nia istoria.